top of page

eSiguria

CEOP.png

Faqja e internetit Child Exploitation Online Protection (CEOP) është një agjenci policie që trajton abuzimin e fëmijëve në internet.

IWF.png

Faqja e internetit e Fondacionit Internet Watch është linja telefonike e Mbretërisë së Bashkuar për raportimin e përmbajtjes së paligjshme të gjetur në internet.

UKSIC.png

Qendra më e sigurt e internetit në MB - Keni nevojë për ndihmë? Kjo faqe ueb përmban informacione se çfarë të bëni nëse një fëmijë vjen tek ju për ndihmë dhe këshilla se si të raportoni shqetësime në internet si ngacmimet në internet, përmbajtje të papërshtatshme ose sjellje të paligjshme.

Report Harmful Content.png

A service which offers advice and support to help get online harmful content removed.

bottom of page