top of page

Premium nxënësi

Primi i nxënësit është financim shtesë nga qeveria i destinuar për fëmijët në disavantazh të të gjitha aftësive dhe është krijuar për të rritur arritjet e tyre dhe për të mbyllur hendekun midis tyre dhe bashkëmoshatarëve të tyre.

 

Në Shkollën Fillore të Kishës së Shën Stefanit të Anglisë, ne rishikojmë përdorimin e grantit premium të nxënësit bazuar në nevojat aktuale të një nxënësi. Përveç kësaj, strategjia rishikohet zyrtarisht çdo shtator.

Shihni Udhëzimin për përdorimin e Nxënës Premium këtu .

 

Për të mësuar se si e shpenzojmë këtë financim dhe ndikimin që ka, ju lutemi shkarkoni raportet më poshtë.

Pupil Premium Awards 2016.jpeg

Dokumentet

bottom of page