top of page

Performanca e Shkollës

Ju mund t'i shikoni rezultatet tona të vlerësimit të publikuara së fundmi dhe se si ato krahasohen me shkollat e tjera duke përdorur faqen e internetit të Departamentit për Arsimin këtu .

Përndryshe, ju mund të shkarkoni grafikët e performancës më poshtë.

bottom of page