top of page

Politikat tona

Politikat tona të shkollës mund të aksesohen duke klikuar mbi një emër të politikës nga lista e mëposhtme.

Mbrojtja

Ju lutemi shikoni informacionin tonë të mbrojtjes në faqen tonë të mbrojtjes këtu

Politikat e Mirëbesimit në Shumë Akademi

St Stephen's C of E Primary është pjesë e Trustit Multi Academy të Kishës së Shën Stefanit të Anglisë. Politikat e tij mund të shihen duke klikuar lidhjen më poshtë.

Pranimet në shkollë

Çerdhja në Shkollën Fillore të Kishës së Shën Stefanit të Anglisë kujdeset për fëmijët e moshës tre dhe katër. Çerdhja jonë është një zgjedhje popullore për komunitetin tonë, prandaj inkurajojmë prindërit të shtojnë fëmijët në listën e pritjes, në mënyrë që sa më shpejt të jetë e disponueshme një vend, të mund të bëhen rregullime për pranim. Për më shumë informacion, ju lutemi telefononi zyrën e shkollës në 01902 558840.


Për nxënësit në pritje deri në vitin 6, ne ndjekim procesin e pranimit të Këshillit të Qytetit të Wolverhampton. Më shumë informacion mund të gjeni në faqen e tyre të internetit këtu .

bottom of page