top of page

Struktura e qeverisjes

Organi Drejtues Vendor

Nuk qeveriset më

Të gjithë Guvernatorët e listuar më sipër kanë të drejtë vote.

Për ndarjen e përgjegjësive ndërmjet anëtarëve, të besuarve dhe organit të qeverisjes vendore mund të lexoni në faqen tonë të MAT-it. 

ILP Logo.png

Mbrojtja

Zonja J. Whitehouse

 

Udhëheqja dhe Menaxhimi

Z. M. Smith, Z. D. Vaughan, znj. H. Sharma

 

Mësimdhënia, të nxënit dhe vlerësimi

Z. M. Smith, Z. D. Vaughan, znj. H. Sharma

 

Rezultatet për Fëmijët

Z. M. Smith, Z. D. Vaughan

Grupi Punues i Shëndetit dhe Sigurisë

Sarah Horton, Debbie Tandy

Vitet e hershme

Z. M. Smith, znj. H. Sharma, z. D. Vaughan

 

Zhvillimi Personal, Sjellja dhe Mirëqenia

Fr. Roger Gilbert, z. J. Withers

 

Nevoja të veçanta arsimore

Fr. Roger Gilbert, z. J. Withers

EAL, Nxënës Premium, LAC dhe Sport Premium

Fr. Roger Gilbert, z. J. Withers

Pjesëmarrja e Guvernatorit Lokal 2021/2022

Për të parë pjesëmarrjen tonë të Guvernatorit Lokal për vitet e mëparshme, ju lutemi klikoni këtu

bottom of page