top of page

Nevojat e veçanta Arsimore dhe Aftësia e Kufizuar

Në shkollën fillore të Kishës së Shën Stefanit të Anglisë ne besojmë se të gjithë fëmijët tanë mund të arrijnë potencialin e tyre të plotë. Ata të gjithë kanë aftësi dhe talent të veçantë dhe ne do të punojmë së bashku për t'i ndihmuar ata të lulëzojnë. Megjithatë, disa fëmijë mund të kenë nevojë për mbështetje të mëtejshme shtesë për të arritur potencialin e tyre të plotë dhe pikërisht këtu do të ndihmojë Udhëheqësi ynë i aftë për Nevojat Arsimore Speciale dhe Paaftësitë. Ajo do të hartojë programe pune, do të ofrojë këshilla dhe udhëzime për mësuesit si dhe do të punojë me fëmijët.

Ju lutemi shikoni ofertën lokale të Wolverhampton këtu .  

SENCO: Zonja A Ratcliffe

DËRGONI Raportin e Informacionit

Raporti i Informacionit SEND është një raport që detajon sa vijon:

 

  • Vlerësimi, Synimet dhe Rishikimi

  • Qasja në kurrikul

  • Tranzicioni & Qasja

  • Grupimi dhe Kujdesi Pastoral

bottom of page