top of page

Facebook

Lidhjet e Shpejta

Parent View.png

Pamja e prindërve

Calendar.png

Kalendari

Lock.png

Mbrojtja

Star.png

Performanca

Cross.png

Kisha

Doc.png

Ofsted

Doc.png

Pranimet

Cross.png

RE

ILP Logo.png

MAT e Shën Stefanit

Pjesëmarrja

Java që fillon më 28 mars 2022

91.1%

Pritja

90%

Viti 1

90%

Viti 2

93.6%

Viti 3

95%

Viti 4

98.1%

Viti 5

96.7%

Viti 6

93.6%

E gjithë shkolla

bottom of page