top of page

Deklaracja misji

„Lepszy początek dla lepszego wykończenia”

St Stephen's zapewni szeroki i zrównoważony program nauczania, który spełnia wymogi ustawowe, wspiera równość szans, rozwija wartości duchowe i moralne oraz zaspokaja potrzeby poszczególnych uczniów.

St Stephen's Seven.png
bottom of page