top of page

Struktura zarządzania

Lokalny Organ Zarządzający

Już nie rządzi

Wszyscy wymienieni powyżej gubernatorzy mają prawo głosu.

Możesz przeczytać o podziale obowiązków między członkami, powiernikami i lokalnym organem zarządzającym na naszej stronie MAT. 

ILP Logo.png

Ochrona

Pani J. Whitehouse

 

Przywództwo i zarządzanie

pan M. Smith, pan D. Vaughan, pani H. Sharma

 

Nauczanie, uczenie się i ocenianie

pan M. Smith, pan D. Vaughan, pani H. Sharma

 

Wyniki dla dzieci

pan M. Smith, pan D. Vaughan

Grupa Robocza ds. BHP

Sarah Horton, Debbie Tandy

Wczesne lata

pan M. Smith, pani H. Sharma, pan D. Vaughan

 

Rozwój osobisty, zachowanie i dobrostan

Ks. Roger Gilbert, pan J. Withers

 

Specjalne potrzeby edukacyjne

Ks. Roger Gilbert, pan J. Withers

EAL, Pupil Premium, LAC i Sport Premium

Ks. Roger Gilbert, pan J. Withers

Obecność gubernatora 2021/2022

Aby zobaczyć naszą frekwencję gubernatorów lokalnych w poprzednich latach, kliknij tutaj

bottom of page