top of page

Uczeń Premium

Premia dla uczniów jest dodatkowym funduszem rządowym przeznaczonym dla dzieci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji o wszystkich umiejętnościach i ma na celu poprawę ich osiągnięć i wypełnienie luki między nimi a ich rówieśnikami.

 

W szkole podstawowej w kościele św. Poza tym strategia jest poddawana formalnemu przeglądowi każdego września.

Zobacz Wskazówki dotyczące korzystania z programu Pupil Premium tutaj .

 

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wydajemy te fundusze i jaki ma to wpływ, pobierz poniższe raporty.

Pupil Premium Awards 2016.jpeg

Dokumenty

bottom of page