top of page

Wartości chrześcijańskie

W Szkole Podstawowej Kościoła Anglii św.

Nasze wartości chrześcijańskie, wybrane przez uczniów i pracowników, są darami:

Szacunek

„Bądźcie sobie oddani w miłości. Czcijcie się nawzajem nad sobą

Rzymian 12:10

 

Współczucie

„Bo Pan jest współczujący i miłosierny”

Księga Kaznodziei Salomona 2:11

 

Zaufanie

'Nie bój się. Nie zniechęcaj się. Bo Pan twój Bóg będzie z tobą gdziekolwiek pójdziesz”

Jozuego 1:9

 

Tolerancja

„Nie sądź, abyś nie był osądzony”

Mateusza 7:1

 

Wytrwałość

„Pobiegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami”

hebrajski 12:1

 

Przyjaźń

„Wierni przyjaciele są bezcenni; żadna kwota nie może zrównoważyć ich wartości”

Księga Koheleta 6:15

Wartości te są osadzone w programie nauczania i pomagają nadać naszej szkole charakterystyczny chrześcijański charakter.

Values Bird.png
bottom of page