top of page

Declarație de misiune

„Un început mai bun pentru un finisaj mai bun”

St Stephen's va oferi un curriculum amplu și echilibrat, care îndeplinește cerințele statutare, susține egalitatea de șanse, dezvoltă valori spirituale și morale și răspunde nevoilor individuale ale elevilor.

Scopurile Școlii

La St Stephen's ne propunem:

 

1) Pentru a crea un mediu de învățare eficient și stimulant, în care contribuția fiecăruia este apreciată, indiferent de sex, rasă sau abilități, iar elevii pot dezvolta un sentiment de mândrie atât față de ei înșiși, cât și de școală

 

2) Să încurajeze elevii să-și asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni prin promovarea autodisciplinei care le permite să recunoască importanța rolului lor în viața școlară și în societate

 

3) Să permită fiecărui copil să-și atingă întregul potențial printr-un curriculum amplu și echilibrat, care să-l motiveze și să-i stimuleze și să le permită elevilor să devină elevi eficienți și independenți.

 

4) Să încurajeze legăturile cu comunitatea prin primirea părinților și a altor agenții să ia parte activ la viața școlii și prin școala contribuind pozitiv la viața comunității

 

5) Să gestioneze școala într-o manieră care să maximizeze oportunitățile de învățare ale copiilor

 

6) Pentru a permite întregului personal să-și mențină și să-și dezvolte expertiza profesională.

bottom of page